|چهارشنبه 15 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
 کتاب جامعه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم

در خانه بمانیم و کتاب بخوانیم سازمان اسناد و کتابخانه ملی بیش از ۲۳ هزار کتاب را برای مطالعه با هماهنگی ناشرین روی این سایت در اختیار کودکان و نوجوانان و اولیاشون قرار داده است. سایت امکانات دیگری هم دارد. حال که در خانه ایم با اعضای خانواده کتاب بخوانیم. اینم آدرس وبسایت کتابخانه کودکان و نوجوانان به آدرس http://icnl.nlai.ir
سه شنبه 5 فروردين 1399

ملیحه درگاهی

معرفی کتاب «شهر»

معرفی کتاب «شهر» کتاب "شهر" چنانچه از عنوان آن پیداست به موضوعات مرتبط با شهر همچون نظریات و نظریه پردازان شهری، مدرنیسم و پسامدرنیسم در شهر، اسطوره ها و تصورات شهری، شهر روزمره، طبیعت شهری، شهر خلاق و ... میپردازد.
شنبه 1 تير 1398

معرفی کتاب

محیط در انسان شناسی

محیط در انسان شناسی آذین محمدی
يکشنبه 5 خرداد 1398

معصومه الماسی ماشک

معرفی کتاب : ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان

معرفی کتاب : ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان دیوید دریسکل و پژوهشگران،ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان (راهنمایی برای مشارکت و پژوهش مشارکتی )،  ترجمه مهرنوش توکلی،نوید سعیدی رضوانی،تهران:دیبایه، 1387 ،168صفحه. 
شنبه 28 ارديبهشت 1398

معصومه الماسی

معرفی کتاب : جامعه شناسی دوران کودکی

معرفی کتاب : جامعه شناسی دوران کودکی آلیسون جیمز ، کریس جنکس و آلن پروت ، 1385، جامعه شناسی دوران کودکی (نظریه پردازی درباره ی دوران کودکی )، ترجمه ی علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی ، تهران : نشر ثالث .
پنجشنبه 15 فروردين 1398