|شنبه 9 اسفند 1399
 کتاب های مدیریت شهری
معرفی کتاب «شهر»

ملیحه درگاهی
معرفی کتاب «شهر»

کتاب "شهر" چنانچه از عنوان آن پیداست به موضوعات مرتبط با شهر همچون نظریات و نظریه پردازان شهری، مدرنیسم و پسامدرنیسم در شهر، اسطوره ها و تصورات شهری، شهر روزمره، طبیعت شهری، شهر خلاق و ... میپردازد.
شنبه یکم تير 1398
تعداد بازدید: 96
سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

مهرداد بهمنی
سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

در اسفند 1356 دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران پژوهشی را با عنوان «گزارش اجمالی درباره تهران، وضع موجود و پیشنهادات» منتشر کرد که بیانگر نگاه مدیران و کارشناسان به حال و آینده تهران در سال 1356بود. امروز ما پس از چهار دهه، آیندۀ آن گزارش را پیموده ایم و قادریم پیش‌بینی‌های آنرا با واقعیت محک
يکشنبه دوازدهم خرداد 1398
تعداد بازدید: 17
آرشیو Print RSS