|شنبه 10 اسفند 1398
 مقالات سلامت
امنیت غذایی و ناامنی آبی

رسول محسن زاده
امنیت غذایی و ناامنی آبی

یکی از عمده‏ ترین سیاست‏ها و راهبردهای اتخاذ شده در دوران پس از انقلاب اسلامی، سیاست امنیت غذایی است که در برنامه‏ های توسعه به کرات بدان پرداخته شده است.
پنجشنبه نوزدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 3
آینده پزشکی و پزشکان در جامعه ما

ناصر فکوهی
آینده پزشکی و پزشکان در جامعه ما

 در دوران پیش مدرن، یعنی در ایران پیش از مشروطه، هر اندازه به گذشته های دور بازگردیم و اصولا در  نظام های هند و اروپایی باستانی و حتی در سایر نظام های تمدنی و اجتماعی باستانی، درمانگران به کاست های بالای اجتماعی تعلق داشته اند و دارای قدرت معجزه آسای  بازگرداندن سلامت و کنار زدن مرگ، تصور می شدند هم
پنجشنبه نوزدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 3
آرشیو Print RSS