|يکشنبه 3 مهر 1401
 منوی اصلی
 
  هیئت مدیره و بازرسان
اعضای اصلی
 • دکتر محمد علی سبحان الهی
 • دکتر محمدرضا پورمحمدی
 • حاج آقا صمد حسن زاده
 • مهندس اکبر تقی‌زاده اصل
 • دکتر مینو امیرقاسمی

اعضای علی البدل
 • دکتر مسعود برزگر جلالی
 • مهندس حبیب شایانفر
 • محمد زید محمد زیدی

بازرسان اصلی
 •  مهندس محمدامین دستمالچی  و دکتر حسن توکلی
بازرسان علی البدل
 •  محمد حسین منافی و اسفندیار آوگان


مدیر عامل 
 • دکتر مجید بهشتی روی