|سه شنبه 2 مرداد 1403
 منوی اصلی
 
  هیئت مدیره و بازرسان
اعضای اصلی
  • دکتر محمد علی سبحان الهی
  • حاج آقا صمد حسن زاده
  • دکتر محمدرضا پورمحمدی
  • مهندس اکبر تقی‌زاده اصل
  • دکتر محمد باقر بهشتي

اعضای علی البدل
  • مهندس محمد اثني عشري
  • دكتر مينا زلفي ليقوان

بازرس اصلی
  •  مهندس محمدامین دستمالچی 
بازرس علی البدل
  •  نوروز قاسمي

مدیر عامل 
  • مهندس علي صالحي تبريزي