|پنجشنبه 30 فروردين 1403
 منوی اصلی
 
  اهم مصوبات
راهبردهای خانه توسعه آذربایجان


  1-    گردآوری اطلاعات و مستندات از زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آذربایجان و ایجاد آرشیو منظم در این زمینه برای انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نیاز.

  2-    مطالعه و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مادی و معنوی آذربایجان به منظور بهره‌گیری برای توسعه منطقه و کشور.

 3-   شناسایی نیروهای انسانی دانشمند و کارآمد و ایجاد ارتباط با آن‌ها در نقاط مختلف دنیا به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پایدار استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان‌غربی و زنجان.

  4-    برنامه‌ریزی و سازماندهی برای تبادل اندیشه میان فرهیختگان و صاحب نظران از طریق برپایی همایش‌ها، جلسات سخنرانی و تبادل نظر و ایجاد محافل ویژه برای معاشرت فرهنگی و علمی.

  5-    برنامه‌ریزی به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای جلب همکاری‌ها و مشارکت‌های مردمی.

  6-    ارتباط با سازمان‌های اداری و نهادهای شهری برای تبادل نظر و تدوین برنامه‌های توسعه شهری و روستایی.

  7-    شناسایی و مطالعه الگوهای موفق و مشابه در نقاط مختلف دنیا.

  8-    تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های توسعة شهری و روستایی برای ارگان‌های ذیربط.

  9-    همکاری در تدوین طرح جامع جهانگردی برای شمال‌غرب کشور.

  10- همکاری با تشکل‌ها برای احیاء مکاتب و یا رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری گذشته.

  11- ایجاد بانک اطلاعاتی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و کارآفرین آذربایجانی که در نقاط مختلف ساکن هستند.

  12- تدوین استراتژی توسعه برای استان‌های شمال‌غرب، هماهنگ با سیاست‌های کلان کشور