|چهارشنبه 15 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 13 فروردين 1399     |     کد : 204

موضوع سال ۲۰۲۰ ایکوموس جهانی

«فرهنگ‌های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک»

ایکوموس، شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی، که بازوی علمی و اجرایی یونسکو در حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی است، هر سال موضوعی را انتخاب و معرفی می‌کند تا کمیته‌های ملی و کمیته‌های بین‌المللی علمی وابسته و سایر نهادهایی که علاقه‌مند به همکاری با ایکوموس هستند، در هماهنگی با یکدیگر، رویدادها و برنامه‌هایی مرتبط با آن برگزار کنند.

«فرهنگ‌های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک»
موضوع سال ۲۰۲۰ ایکوموس جهانی

ایکوموس، شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی، که بازوی علمی و اجرایی یونسکو در حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی است، هر سال موضوعی را انتخاب و معرفی می‌کند تا کمیته‌های ملی و کمیته‌های بین‌المللی علمی وابسته و سایر نهادهایی که علاقه‌مند به همکاری با ایکوموس هستند، در هماهنگی با یکدیگر، رویدادها و برنامه‌هایی مرتبط با آن برگزار کنند. «فرهنگ‌های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک» موضوع برگزیده شده از سوی ایکوموس برای سال ۲۰۲۰ است.
به نظر می‌رسد که امروز بسیاری از پدیده‌ها و مشکلاتی که در مقیاس جهانی تأثیرگذارند، لزوم و فایدۀ توجه به چنین موضوعی را کاملاً برجسته ساخته‌اند. برگزیدن این موضوع در سال ۲۰۲۰ میلادی، می‌تواند مدخلی باشد برای آموختن از تجارب تاریخی طولانی زیست بشر بر کرۀ زمین، به مثابه محیط زیستی که در آن با همۀ موجودات مشترک است و نگاهداری و بهره‌مندی از آن نیازمند نگاه و اقدامی مشترک از سوی همۀ کشورها و فرهنگ‌ها است. این امر همچنین می‌تواند دعوتی باشد برای تأملی مجدد بر سیر پیچیدۀ شکل‌گیری فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و مناظر فرهنگی گوناگون و پرشمار جهان، و نگاهی ژرف به چگونگی تعامل آنها با محیط تا در نتیجۀ آن بتوانیم هرچه آگاهانه‌تر مسئولیت خود را برای آیندۀ بشر به‌جا آوریم و تلاش کنیم تا تجارب مطلوب را تجدید کنیم و از تجارب نامطلوب بپرهیزیم.
ترجمۀ فارسی متن اعلامیۀ موضوع سال ۲۰۲۰ ایکوموس جهانی به پیوست تقدیم می‌شود.
برنامه‌های موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در این باره در آینده در فرصت مقتضی اعلام خواهد شد.

دریافت متن اعلامیۀ «فرهنگ‌های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک» به زبان فارسی
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-ICOMOS-18th_April-Sharedcultures_FA.pdf
دریافت متن اعلامیۀ «فرهنگ‌های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک» به زبان انگلیسی
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-ICOMOS-18th_April-Sharedcultures_EN.pdf


PDF


PDF