|سه شنبه 24 تير 1399
 منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 19 آبان 1398     |     کد : 153

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مساله شناسی راهبردی توسعه در آذربایجان شرقی

www.css.ir - ٦٦٤٥٣٣٢٨

مساله شناسی راهبردی توسعه در آذربایجان شرقی
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
www.css.ir


PDF