|جمعه 24 ارديبهشت 1400
 منوی اصلی
 
 کتاب مدیریت شهری
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ملیحه درگاهی

معرفی کتاب «شهر»

معرفی کتاب «شهر» کتاب "شهر" چنانچه از عنوان آن پیداست به موضوعات مرتبط با شهر همچون نظریات و نظریه پردازان شهری، مدرنیسم و پسامدرنیسم در شهر، اسطوره ها و تصورات شهری، شهر روزمره، طبیعت شهری، شهر خلاق و ... میپردازد.
شنبه 1 تير 1398

مهرداد بهمنی

سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده در اسفند 1356 دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران پژوهشی را با عنوان «گزارش اجمالی درباره تهران، وضع موجود و پیشنهادات» منتشر کرد که بیانگر نگاه مدیران و کارشناسان به حال و آینده تهران در سال 1356بود. امروز ما پس از چهار دهه، آیندۀ آن گزارش را پیموده ایم و قادریم پیش‌بینی‌های آنرا با واقعیت محک بزنیم.
يکشنبه 12 خرداد 1398