|چهارشنبه 15 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
 
پنج نسخۀ شایگان در پنج دهه .....«بحث مقصود فراستخواه در مراسم بزرگداشت داریوش شایگان ، تبریز، 23 خرداد 98
شنبه 21 دي 1398