|چهارشنبه 15 مرداد 1399
 منوی اصلی
 
 
سخنرانی دکتر سریع القلم با موضوع تحولات نوین جهانی و آینده ایران 98/10/12 اتاق بازرگانی تبریز از سلسله سخنرانیهای خانه توسعه آذربایجان
يکشنبه 15 دي 1398